Bokförlag

Idag finns möjligheten att ge ut sin bok på tre olika typer av bokförlag. Många drömmer om att få ett stort och etablerat bokförlag i ryggen eftersom de har de ekonomiska möjligheterna att marknadsföra böckerna och få ut dem i butikerna. Men att få denna möjlighet är inte lätt.Mängder av manus skickas årligen in för granskning och det är få som lyckas gå denna väg. Då är de mindre bokförlaget att annat alternativ och utöver det kan man även ge ut boken själv.Mindre bokförlag har oftast en speciell inriktning. Det kan vara att de bara ger ut böcker som handlar om en ett visst ämne, en stad eller kanske studiematerial till en viss åldersgrupp. För att öka chansen att få ett bokförlag med sig bör man leta efter de som så mycket som möjligt har den inriktning som passar bokens innehåll.Ett annat alternativ är att ge ut boken själv. Det är inte speciellt dyrt att trycka upp 50-100 exemplar men då får man både betala tryckkostnad och marknadsföring helt på egen hand om inte tryckeriet har några erbjudande som hjälper dig med distribution.