Varför ska vi läsa böcker?

Det debatteras ständigt om böckers påverkan på inlärning och andra delar av den personliga utvecklingen. Det läses allt mindre i Sverige idag och det gäller inte minst unga, där undersökningar visar att svenska elevers läsförmåga försämrats sedan mätningar gjorda 2006.

Särskilt viktigt för barn

Det är viktigt att barn utvecklar ett intresse för läsning. Barn som tidigt skapar sig ett intresse för att läsa kommer att få det lättare i skolan av förklarliga skäl – det blir lättare för dem att läsa och förstå information och uppgifter, oavsett vilket ämne det rör sig om.

Bli mer öppensinnad

Läsning har också positiva effekter på fantasi och kreativitet. Med hjälp av böckernas värld vidgas vyerna och man får ta del av människoöden på ett annat sätt än man gör via andra underhållningsformer. Böcker är ofta mer djupgående än exempelvis film. På så sätt kan man ta del av hur andra människor känner och man lär sig sätta sig in i deras situation. Med andra ord främjar också läsandet förmågan att känna empati. Den som lär sig att läsa och dekonstruera en roman utvecklar också en bättre förmåga att analysera språk och budskap, menar litteraturforskaren Magnus Persson i en artikel i DN. Det är färdigheter som bidrar till att man inte faller offer för propaganda eller andra former av manipulativa budskap.

Läsa för att skriva själv

Många gillar att skriva och drömmer om att skriva en roman. Men man får inte glömma bort det viktiga förarbetet: att läsa så många olika böcker som möjligt. Genom att läsa utvecklar man sitt ordförråd och sin berättarteknik. Man kan också hämta inspiration samtidigt som man ser vad som fungerar och inte fungerar. Man bör inte heller begränsa sig till en genre – ju fler stilar man bekantar sig med, desto rikare blir ens eget författarskap.